Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat
Nisan 2022
ISBN: 978-605-2249-97-0
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0

Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde “döngüsel ekonomi” uygulamaları, dünyanın üstesinden gelmeye çalıştığı kontrolsüz üretim ve sorumsuz tüketim sorununa çözümler sunmaktadır. Ekonomiden çevreye, eğitimden yerel yönetim politikalarına, finanstan ticarete kadar birçok alanda döngüsel ekonomi çerçevesinde yaklaşımlar geliştirilmektedir. “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı, döngüsel ekonomiyi kavramsal açıdan tartışıyor ve gerekliliğini sorguluyor. Sonrasında alanda uzman yazarların kaleme aldığı bölümlerle bu kavramın uygulamalarına odaklanıyor. Bu kitabın özgün yanı, sadece döngüsel ekonominin tanımına odaklanmamasıdır. Sermaye piyasaları, değer zincirleri işgücü piyasası, kripto paralar, işletmelerin yönetimi gibi iktisadi konuların yanında eğitim ve çevre başlıklarındaki pratiklere de kitapta yer veriliyor.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Cem Korkut

Bölümler

Yazar: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Cem Korkut
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch01
Yazar: Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan Tarık Büyükdeniz, LL.M.
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch02
Yazar: Prof. Dr. Halit Yanıkkaya, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altun, Arş. Gör. Pınar Tat
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch03
Yazar: Prof. Dr. Nazım Ekren
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch04
Yazar: Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday, Doç. Dr. Abdullah Tirgil
DOI: 10.53478/TUBA.978- 605-2249-97-0.ch05
Yazar: Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz, Dr. Ahmet Kaplan
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch06
Yazar: Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Halit Keskin, Arş. Gör. Zeynep Aksoy
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch08
Yazar: Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu, Doç. Dr. Aras Bozkurt, Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch09
Yazar: Doç. Dr. Mustafa Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch10
Yazar: Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch11
Yazar: Prof. Dr. Önder Kutlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch12
Yazar: Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch13
Yazar: Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Ceyda Kalıpçıoğlu, Asude Pelin Korkmaz, Merve Uzun, Cennet Değirmen, Seza Barın
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch14
Yazar: Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Güven, Prof. Dr. İzzet Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch15
Yazar: Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Merve Uzun, Cennet Değirmen, Ceyda Kalıpçıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Mehrali Ecer, Eyüp Kaan Moralı, Serkan Atay, Ömer Ulutaş, Zeynep Aki, Kemal Dağ, Yahya Kesimal
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch16
Yazar: Dr. Ensari Cicerali, Ceyda Kalıpçıoğlu, Zeynep Erdoğan, Merve Uzun, Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Cennet Değirmen, Prof. Dr. Zuhal Baltaş
DOI: 10.53478/TUBA.978- 605-2249-97-0.ch17