TÜBA-Enerji Çalışma Grubu, Konsey kararı ile Şubat 2017’de kuruldu.

Misyon: Enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaparak, bilgi üretmeyi, bilimi ve teknolojiyi geliştirmeyi, strateji ve politika geliştirme konularında yardımcı olmayı, yol haritaları çıkarıp, sorunlara çözümler önermeyi hedefleyen bir çalışma grubudur.

Vizyon: Enerji konusunda ülkenin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayan etkin ve sözü dinlenen bir kurumsal yapıya ulaşmaktır.

Hedefler: Yukarıdaki misyon çerçevesinde amaçlanan vizyona ulaşmak için belirlenen ana hedefler aşağıda listelenmektedir:

Çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirme
Enerji konularında bilgi geliştirme ve bilgi toplumu oluşturma,
Enerji bilim insanları yetiştirme
Enerji teknolojileri gelişimi için gerekli insan kaynağı ve alt yapı imkânlarını geliştirme
Ülkenin bilimsel seviyesini yükseltme
Ülkenin araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini geliştirme
Ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlama
Sürdürülebilir bir enerji ekonomisi oluşturulmasına katkı yapma
Ülkemizin enerji sürdürülebilirliğine ve kalkınmasına katkı yapma
Stratejik enerji etkinlikleri ve beyin fırtınası toplantıları düzenleme
Stratejik enerji politikaları geliştirme ve raporlar hazırlama
Enerji yol haritaları çıkarma

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. İbrahim Dinçer / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / Ontario Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi & Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi
Prof. Dr. Hakkı Alma / TÜBA Asli Üyesi / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Yıldız Bayazıtoğlu / TÜBA Şeref Üyesi / Rice University, Department of Mechanical Engineering and Materials Science
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı / TÜBA Asli Üyesi/ Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Sadık Kakaç / TÜBA Şeref Üyesi / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Kamil Kaygusuz / TÜBA Asli Üyesi / Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Prof. Dr. Adnan Midilli / Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Murat Öztürk / Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi / TÜBA Asli Üyesi / Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversitesi
Prof. Dr. Bahri Şahin / TÜBA Asli Üyesi / Rektör / İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uçak Mühendisliği
Prof. Dr. Raşit Turan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Direktörü