TÜBA-Enerji Çalışma Grubu, Konsey kararı ile Şubat 2017’de kuruldu.

Misyon: Enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaparak, bilgi üretmeyi, bilimi ve teknolojiyi geliştirmeyi, strateji ve politika geliştirme konularında yardımcı olmayı, yol haritaları çıkarıp, sorunlara çözümler önermeyi hedefleyen bir çalışma grubudur.

Vizyon: Enerji konusunda ülkenin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayan etkin ve sözü dinlenen bir kurumsal yapıya ulaşmaktır.

Hedefler: Yukarıdaki misyon çerçevesinde amaçlanan vizyona ulaşmak için belirlenen ana hedefler aşağıda listelenmektedir:

Çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirme
Enerji konularında bilgi geliştirme ve bilgi toplumu oluşturma,
Enerji bilim insanları yetiştirme
Enerji teknolojileri gelişimi için gerekli insan kaynağı ve alt yapı imkânlarını geliştirme
Ülkenin bilimsel seviyesini yükseltme
Ülkenin araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini geliştirme
Ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlama
Sürdürülebilir bir enerji ekonomisi oluşturulmasına katkı yapma
Ülkemizin enerji sürdürülebilirliğine ve kalkınmasına katkı yapma
Stratejik enerji etkinlikleri ve beyin fırtınası toplantıları düzenleme
Stratejik enerji politikaları geliştirme ve raporlar hazırlama
Enerji yol haritaları çıkarma

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. İbrahim Dinçer / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / Ontario Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler & Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Hakkı Alma / TÜBA Asli Üyesi / Iğdır Üniversitesi Rektörü, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Alper Baba / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Yıldız Bayazıtoğlu / TÜBA Şeref Üyesi / Rice Üniversitesi, Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü
Prof. Dr. Can Özgür Çolpan / Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Serap Güneş / Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı / TÜBA Asli Üyesi/ Yaşar Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Sadık Kakaç / TÜBA Şeref Üyesi / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Kamil Kaygusuz / TÜBA Asli Üyesi / Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi,  Kimya Bölümü
Prof. Dr. Atıf Koca / Marmara Üniversitesi, Kimya Müdendisliği Bölümü
Prof. Dr. Adnan Midilli / İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi / TÜBA Asli Üyesi / Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversitesi
Prof. Dr. Bahri Şahin / TÜBA Asli Üyesi / Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Raşit Turan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Direktörü