TÜBA, bilim dünyasının ihtiyaçlarına paralel olarak "bilim ve araştırma standardlarını uluslararası düzeye çıkarmak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek” hedefiyle çeşitli akademik projeler yürütmektedir.

Bilim Eğitimi Programı
Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati

Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi
Üniversite Ders Kitapları Projesi
Açık Ders Malzemeleri Projesi
Çevre ve Sürdürülebilirlik
Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi