Prof. Selçuk Esenbel: Modern Japon Tarihine Bilimsel Bir Yolculuk

Prof. Selçuk Esenbel: Modern Japon Tarihine Bilimsel Bir Yolculuk

Ülkemizde bölge çalışmalarından söz edilemezken güneşin doğduğu ülke olarak tabir edilen Japonya’nın (日本-Nihon) tarihini kendine gaye edinen çok değerli bir bilim insanı TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Selçuk Esenbel; “şu anda yapılmayanı yap, kendine özgü olsun” şiarıyla TÜBA Bilimi Aydınlatanlar ekibini konuk etti; Sayın Prof. Esenbel Hocamızın, tüm dersleri ve konferanslarında olduğu gibi sosyal duyarlılığını ve aktifliğiyle büyüleyen harika hayat algısını tekrar tecrübe etme fırsatı yakaladık. Türkiye’de Asya çalışmalarının dönüm noktalarını tüm detayları ile haritalandıran Prof. Esenbel, bu akademik sahanın kuruluş evrelerini kapsamlı olarak Günce okurlarının istifadesine sundu. Washington’da başlayan ömrün, bir Japon köy arşivinde soluklanarak Boğaziçi Üniversitesi’ne uzanmış eşsiz bilimsel serüveni önemli çalışmalarla devam ediyor... Genelde bilim insanlığının özelde ise modern tarihçiliğin zihinsel ve yöntemsel ana hatlarını haritalandırdığı röportajında 19. yüzyıldan günümüze Modern Japon tarihine eklenen İstanbul tarih anlatısının müstesna değeri bir kez daha ortaya çıkıyor.