TÜBA, Uzak Geçmişin Ufuk Açan Eserlerini Yayımlamaya Devam Ediyor

TÜBA, Uzak Geçmişin Ufuk Açan Eserlerini Yayımlamaya Devam Ediyor

Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Kaynaklarından Tarîku’l-Edeb, Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri, İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler, Sadullah Enverî Târîhi ve Matrâkçı Nasûh’un Süleymân-Nâmesi TÜBA'nın Türk – İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında yayımlandı.