TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri / 2019

Bilim Tarihi, İslâm Bilim tarihi ve ilgili alanlarda başarılı bilim insanları ve kurumlar ile nitelikli bilimsel çalışmaları takdir ve teşvik etmek amacıyla Akademi tarafından 2018’de vefat eden Şeref Üyesi merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin adına “Fuat Sezgin Ödülleri” ihdas edildi.

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi. Akademi tarafından merhum TÜBA Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına 2019 yılında ihdas edilen ödül programına yapılan başvuruların hakem komitelerince değerlendirilmesi sonucu “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı, Eser, Özel (Hizmet, Bireysel ve Kurumsal)” olmak üzere toplam beş ödül sahibini buldu.

 

Prof. Dr. Atilla Bir; klasik dönem İslam bilim ve teknoloji eserlerinin çağdaş yorumu ile birlikte günümüz bilim hayatına ve gelecek kuşaklara kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle Fuat Sezgin Hizmet Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu; “Bilim tarihi ve İslam Bilim Tarihi” alanında ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim çalışmalarına yapmış olduğu özgün ve önemli katkıları nedeniyle Fuat Sezgin Bireysel Özel Ödülü’ne layık görüldü.

 

İstanbul Cezeri Müzesi; İslam medeniyetinin en önemli mucit ve mühendislerinden biri olan El-Cezeri'nin olağanüstü makinelerine dair eserinin Türkçeye kazandırılması ve eserde yer alan teknolojik cihazların rekonstrüksiyon ile çağdaş bir müze oluşturulması dolayısıyla Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü’nü aldı.

İslam Ansiklopedisi (TDV/İSAM); İslam bilim, sanat, düşünce, teknik ve kültür ve medeniyetine dair bütün alanlarında ve doğal olarak bilim tarihi alanındaki bilimsel araştırmalar için temel referans çerçevesini oluşturması niteliğiyle Fuat Sezgin Eser Ödülü’ne hak kazandı.

Doç. Dr. Halil Tekiner; Osmanlı-Türk tıp ve eczacılık tarihi alanında yapmış olduğu özgün çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin, İslam Bilim Tarihine önemli katkıları nedeniyle Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü aldı.