Günümüzdeki en önemli kavramlardan birisi olan sürdürülebilirlik kavramına odaklanmaktadır. Dünya ekonomisinin girdiği çıkmazdan çıkışı için çözüm yollarından biri olarak ortaya atılan sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile de uygulanabilir politikalar niteliği kazanmıştır. Çalışma grubu, sıfır atıktan döngüsel ekonomiye, sorumlu üretim mekanizmasından ihtiyaç merkezli tüketime kadar birçok başlıkta multidisipliner bilimsel faaliyetler yürütmektedir.

TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Bulut / Yürütücü / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Atilla Abdulkadiroğlu / Duke Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar / İstanbul Üniversitesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Acar / Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Baç / Sabancı Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Prof. Dr. Gülfettin Çelik / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Nazım Ekren / İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan / Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Naci Gündoğan / Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Muhsin Kar / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Halit Keskin / Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu / İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü
Prof. Dr. Halit Yanıkkaya / Gebze Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Barış Alpaslan / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Benaouda Bensaid / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Burhan Uluyol / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Cem Korkut / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü