Günümüzdeki en önemli kavramlardan birisi olan sürdürülebilirlik kavramına odaklanmaktadır. Dünya ekonomisinin girdiği çıkmazdan çıkışı için çözüm yollarından biri olarak ortaya atılan sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile de uygulanabilir politikalar niteliği kazanmıştır. Çalışma grubu, sıfır atıktan döngüsel ekonomiye, sorumlu üretim mekanizmasından ihtiyaç merkezli tüketime kadar birçok başlıkta multidisipliner bilimsel faaliyetler yürütmektedir.

TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Bulut / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İktisat 
Prof. Dr. Atilla Abdulkadiroğlu / Duke Üniversitesi, Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, İşletme
Prof. Dr. Mustafa Acar / TÜBA Asli Üyesi /Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Mehmet Baç / TÜBA Asli Üyesi / Sabancı Üniversitesi, Ekonomi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Nazım Ekren / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan / TÜBA Asosye Üyesi / Anadolu Üniversitesi, İşletme
Prof. Dr. Naci Gündoğan / Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Prof. Dr. Muhsin Kar / TÜBA Asli Üyesi / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Halit Keskin / TÜBA Asli Üyesi / Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme
Prof. Dr. Önder Kutlu / Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu / TÜBA Şeref Üyesi /İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İktisat
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu / TÜBA Asli Üyesi / İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletme
Prof. Dr. Halit Yanıkkaya / TÜBA Asosye Üyesi / Gebze Teknik Üniversitesi, İktisat
Doç. Dr. Barış Alpaslan / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İktisat
Doç. Dr. Benaouda Bensaid / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler
Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat
Doç. Dr. Cem Korkut / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Dr. Mefule Fındıkçı Erdoğan / İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Musab Talha Akpınar / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü