Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Fen ve Mühendislik Bilimleri olmak üzere üç kategoride verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri; 2019 yılında yapılan hakem komitesi değerlendirmeleri sonucunda Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ödül verilmedi. Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi’nce ödül tevcih edilen bilim insanları:

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; 2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi F. Jamil Ragep’e; İslam bilim tarihi çalışmalarının zaman ve mekan ufkunu genişleten eserleri ve özellikle Nasiruddin Tûsî, İbn Şâtır ve Ali Kuşcu’nun astronomi çalışmalarının modern öncesi dönemde Avrupa'ya aktarım yollarını araştıran ve Kopernik astronomisinin ortaya çıkışındaki etkilerini gösteren incelemeleri nedeniyle tevcih edildi.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; 2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adrian Bejan’a; mühendisliğin en temel alanlarından biri olan Termodinamik alanında termodinamik ile ısı transferini birleştiren çalışmaları, tasarımı bütün alanları bir araya getiren bir bilim olarak geliştirmesi ve “Yapısal Teori”yi ortaya koyması gibi olağanüstü sayıdaki yaratıcı eserleri nedeniyle tevcih edildi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri; Akademi Madalyası ve takribi 30.000 Amerikan dolarından oluşur ve alanında “özgün, öncü ve çığır açıcı” çalışmaları ile temayüz etmiş bilim insanlarına verilir.

Prof. Dr. F. Jamil Ragep: West Virginia’da doğdu. F. Jamil Ragep, lisans ve yüksek lisans derecelerini Michigan Üniversitesi’nde Antropoloji ve Yakın Doğu Çalışmaları sahalarında aldıktan sonra, doktorasını Harvard Üniversitesi’nde Bilim Tarihi alanında tamamladı. McGill Üniversitesi’nde (Montreal, Kanada) İslam Toplumlarında Bilimin Tarihi Sahasında Kanada Araştırma Kürsüsü (Canada Research Chair in the History of Science in Islamic Societies) sahibi olan Ragep, İslam bilim tarihi konusunda çok sayıda çalışma ortaya koydu, bilimin kültürler arası geçişi ve Ortadoğu’da su kaynakları üzerine kitaplara eş editör olarak katkıda bulundu. Ragep, Kanada İnovasyon Vakfı (Canada Foundation for Innovation) ile Quebec Hükümeti’nin sağladığı büyük ölçekli araştırma destekleri sayesinde ve Berlin’deki Max Planck Bilim Tarihi Enstitüsü’yle iş birliği içerisinde, İslam tarihi boyunca temel ve matematik bilimlerinde ortaya konmuş bütün yazma eserlerin kataloglanmasına, bu eserlerin entelektüel, kurumsal ve bilimsel bağlamlarına yönelik bilgilerin İslam Bilimsel Yazma Eserler Girişimi (Islamic Scientific Manuscripts Initiative) çerçevesinde dijital ortamda ulaşılabilir kılınmasına yönelik hala devam etmekte olan uluslararası bir projeyi başlattı. Kopernik Devrimi’nin İslam astronomisine dayanan arka planını ele alan pek çok makalenin yanı sıra, aynı konuda farklı araştırmacılarca kaleme alınmış makaleleri bir araya getiren ve eş editör olarak katkıda bulunduğu kitap Ragep’in son çalışmalarındandır.

Prof. Dr. Adrian Bejan: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde 1971’de lisans, 1972’de yüksek lisans, 1975 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. Termodinamik ve doğal tasarımın yapısal yasası ve doğa, mühendislik, bilim ve sosyal sistemlerdeki evrimi alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle 2018 yılında Benjamin Franklin Madalyası ve 2019 yılında Humboldt Araştırma Ödülü'nü aldı. Bejan, 30'dan fazla kitap yazdı ve 650 hakemli dergide makalesi yayınlandı. Fransa'dan Azerbaycan'a, Brezilya'dan Güney Afrika'ya 11 ülkedeki üniversitelerden 18 onursal doktora derecesi aldı. En son yazdığı “Özgürlük Ve Evrim: Doğa, Toplum ve Bilimde Hiyerarşi” başlıklı kitabı 2020 yılı için Springer tarafından basıma hazırlandı.