Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi

TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem ve 497 sayılı kuruluş KHK’sında da belirtildiği gibi “toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek” yükümlülükleri doğrultusunda, “Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi”ni başlatmıştır. TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi, 2018 yılıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülüyor.

TİBKM Projesi, insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunmuş, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, transliterasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunma amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, yeni nesillerin geçmişin önemli değerleri olan Türk bilim insanlarını tanımaları ve onlara hak ettikleri değeri vermeleri sağlanıyor. Ayrıca, Türk düşünce tarihinde büyük öneme sahip, Arapça, Farsça ve farklı Türk lehçelerindeki bu eserlerin, günümüz Türkçesine kazandırılarak 21. yüzyıl okuyucularına ulaştırılması, Türklerin düşünce ve kültür tarihindeki konumunu da hatırlatmaya katkı sağlıyor. Projenin, ülkemizin bilimsel gelişimi için gerek duyulan özgüven ve motivasyona sağlayacağı katkı, bilimsel çalışmalar için oluşturacağı destek ve teşvik ile tarihsel bir öneme sahip olduğu değerlendiriliyor. Proje kapsamında bu güne kadar toplam 56 eser yayımlandı.

Proje; Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış, Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve yayına hazırlanmasını yapabilecek tüm bilim insanlarının/akademisyenlerin başvurularına açıktır. Yayımlanacak eserler, yayının nitelik ve kapsamı gibi hususlar Proje Yayın/Yürütme Kurulunca değerlendiriliyor.

Yapılan başvurular, teklif olarak kabul edilecek, tekliflerin değerlendirilmesi ve kabulünü takiben gerekli bildirim ve işlemler gerçekleştirilecek.

2024 Yılında Yayımlanması Planlanan Eserler
Tarih-i Silsile-i Ulema
Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye
Nihâyetü’s-sûl fī taṣḥîḥi’l-uṣûl
Tebyînü A‘mâli'l-Misâha

Başvuru için: Eğer var ise çalışmanızdan çeviri/transliterasyon örneğinin (orijinal metinden 1-2 sayfa ve bu sayfaların tarafınızca yapılan çeviri/transliterasyonu) ve Eser Teklif Formu’nun eksiksiz doldurularak özgeçmişinizle birlikte bilimklasikleri@tuba.gov.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.

Satın almak için tıklayınız


İlgili Haberler