Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilimin kamuoyunca kabulünü ve takdirini sağlamak ve bu maksatlarla ödüller vermek, TÜBA’nın görevleri arasındadır.

Bilim insanının gelişiminde, doktora sonrası bağımsız genç araştırıcılık evresi özel bir öneme sahiptir. Bilim insanları, kendi başlarına araştırma yapma ve yüksek lisans/doktora tez çalışmalarını yönetme yetkinliklerini geliştirme gereğinin geçerli olduğu bu evrede, özel teşvik ve desteğe de ihtiyaç duyarlar. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (TÜBA-GEBİP) bu doğrultuda 2001 yılında ülkemizde araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim insanlarını Akademi’nin şemsiyesi altına almak, kendi aralarındaki ve Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak bir sinerjik bir ortam oluşturmak ve ihtiyaç duydukları akademik ve malî destek ve teşviki sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

Dünya’da “Genç Akademi” oluşumunun ilk örneklerinden olan ve ülkemizde müstesna bir konuma sahip bulunan TÜBA-GEBİP Ödülleri, tüm bilim alanlarında çalışan, sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 40 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvurusuna açıktır. Kadın adayların her bir doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilecektir.

Akademi’nin bu programdaki ana hedefi (Sosyal, Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan) üstün başarılı genç araştırıcılar ve onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturmak ve bu yolla ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırarak Ülkemizin bilimsel ve topyekün kalkınmasına katkıda bulunmaktır. TÜBA-GEBİP ödüllü bilim insanlarımızın gösterdikleri ulusal ve uluslararası başarılar ve aldıkları diğer ödüller, programın başarısının sevindirici bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

GEBİP kapsamında; üç yıl boyunca her yıl 125.000 TL destek verilecek. GEBİP Ödülü sahibinin tez aşamasındaki lisansüstü öğrencileri için yine her yıl 25.000 TL ek destek sağlanacak.

İlgili Haberler