Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Tuğçe Bilen
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ndeki “Yapay Zeka Tabanlı ve Dijital İkiz Destekli Geçici Havasal Ağ Yönetimi”

İkinci
Dr. Furkan Özdemir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki “Yüksek Mukavemetli ve Korozyona Dirençli Alüminyum Alaşımlarının Geliştirilmesi”

Üçüncü
Dr. İlhan Fırat Kılınçer
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki “Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri için Yapay Zeka Tabanlı Yeni Bir Güvenlik Modelinin Oluşturulması”

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Duygu Yılmaz Usta
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki “Katı Kendiliğinden Emülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve in Vitro- in Vivo Değerlendirmeler”

İkinci
Dr. Aslıhan Arslan
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki “Çözünürlüğü ve Çözünme Hızı Artırılmış Selekoksib Formülasyonlarının Tasarımı, Optimizasyonu ve in Vitro/in Vivo Değerlendirilmesi” 

Üçüncü
Dr. Emre Özgenç
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki “Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere LU-177 ile Radyoişaretlenecek Yeni Bir Radyofarmasötik Kitinin Geliştirilmesi”

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Sümeyye Ulaş
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ndeki “Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisinin Türk Kültürüne Uyarlanarak Otizm Tanılı Çocuklar ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar ile Ebeveynleri Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi” 

İkinci
Dr. Osman Gazi Güçlütürk 
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki “Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması”

Üçüncü
Dr. Hatice Oğuz Özgür
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki “Risk Toplumu Bağlamında Kuşaklararası Boyutta Şiddetin Değişen Yüzü: Dijital Şiddet”