2000 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) öncülüğünde başlatılan Açık Ders Malzemeleri girişimi, yüksek öğrenim kurumlarında verilen derslerin ders malzemelerinin internet üzerinden açık kullanıma sunulmasını amaçlamaktadır. Zaman içerisinde birçok ülkenin yüksek öğrenim kurumu tarafından benimsenen girişim, günümüzde  19 ülkeden 200'e yakın kuruluşun yer aldığı “Open Courseware Consortium” (http://www.ocwconsortium.org/) adı altında uluslarası bir nitelik kazanmıştır. Konsorsiyum dışında da yine birçok üniversite ders malzemelerine açık erişim olanağı sağlamaktadır.

Açık Ders Malzemeleri, öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirirken öğretim üyelerine de verdikleri derslerin içeriklerini benzer dersleri verenlerle karşılaştırma, bunlardan yararlanma ve bunları geliştirme olanağı sunmaktadır. Ayrıca kendini geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği açık ders malzemeleri bu yönüyle yaşam boyu öğrenme için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) girişimiyle “Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK)”, 25 Mayıs 2007 tarihinde yapılan ve 45 üniversitenin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısı'nda konsorsiyum protokolünün imzalanması ve Yönetim Kurulu oluşturmasıyla hayata geçmiş bulunmaktadır.

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu, 22 Mayıs 2009 tarihinde 2. Genel Kurul'unu gerçekleştirmiştir. Yapılan UADMK Genel Kurul'unda Açık Ders Malzemeleri Projesi'nin TÜBA öncülüğünde devam etmesine ve “UADMK Yönetim Kurulu’nun “TÜBA UADMK Çalışma Grubu” adı altında çalışmalarına devam etmesine karar verilmiştir. 2010-2011 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Temel Bilimler ve Sosyal Bilimler alanında toplam 80 ders hazırlatılmış ve bu derslerin www.acikders.org.tr adresi üzerinden herkesin erişimine açık olacak şekilde yayınına başlanmıştır.

Açık Ders Malzemeleri Programı, TÜBA'nın Bilim Toplumu Projesi'nin çok önemli ayaklarından biridir. Bu program ile öğrencilere nitelikli bir ders malzemesi sunulabileceği gibi ders hazırlayacak her seviyeden öğretim üyesinin çağdaş ders örnekleri ile tanıştırılması ve  benzeri örnekler üretilerek Bilgi Toplumu'nun üniversite kesiminin hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

UADM Konsorsiyumu'nun kuruluşundan bugüne kadar ders malzemeleri hazırlayarak internet siteleri üzerinden yayınlayan üniversitelerin web adresleri ile UADMK web adresi aşağıda verilmektedir:

UADMK (https://acikders.tuba.gov.tr/)

ODTÜ  (http://ocw.metu.edu.tr)

Ankara Üniversitesi (http://acikders.ankara.edu.tr)

Ege Üniversitesi (http://acikders.ege.edu.tr:8989/eduCommons)

Başkent Üniversitesi (http://adem.baskent.edu.tr)

Hacettepe Üniversitesi  (http://acikders.hacettepe.edu.tr)