TÜBA tarafından "Yabancı Ders Kitaplarının Türkçe'ye Çevirisi Projesi" adıyla, 2002 yılında başlatılan program ile ülkemizde, özellikle eğitimin Türkçe olduğu üniversitelerdeki nitelikli ders kitabı açığının giderilmesi ve yabancı ülkelerdeki saygın üniversitelerde kullanılan ders kitaplarının, yetkin uzmanlar tarafından Türkçe'ye çevrilmesi yoluyla katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

İlk adım olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerdeki saygın üniversitelerde kullanılan ders kitaplarının ticari kaygılar olmaksızın, konunun uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Türkçe'ye çevrilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca ülkemizdeki Türkçe ders kitabı yazarlarının teşvik edilmesi de, programın temel amaçlarından biridir. 

Matematik alanında bir kitabın Türkçe'ye çevrilmesi ile projeye başlanmıştır. Gelecekte ekonomi, siyaset bilimi, kimya, biyoloji, fizik, psikoloji ve yer bilimleri alanlarında da benzeri çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

TÜBA'nın yayımladığı ders kitaplarına ve bu programa gösterilen ilginin artması, üniversitelerimizde ders kitabı yazma ve çevirme konusunda çabaların yoğunlaşması üzerine,  Aralık 2008'de, Akademi Konseyi tarafından, programın kapsamının genişletilmesine karar verilmiştir.

İlgili Konsey kararı ile program, TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü, TÜBA Üyelerinin Telif ve Çeviri Eserlerinin Basımı Programı ve Yabancı Ders Kitaplarının Türkçe'ye Çevirisi Programı'nın ürünü olacak tüm ders kitaplarını ve tüm alanları kapsayacak şekilde “Üniversite Ders Kitapları Programı”na dönüştürülmüştür.

http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/ders-kitaplari