4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer alan  Türkiye Bilimler Akademisi’nin görevleri, 13/11/2021 tarih ve 86 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

a) Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.
b) Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, *genç bilim insanlarını teşvik etmek.
c) Cumhurbaşkanına Türk bilim insanları ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bilimsel faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek.
ç) Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek için ödüller vermek.
d) Amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi için ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak”
e) Bilim diplomasisi alanında faaliyetler yürütmek ve bu alanın gelişmesine katkı sunmak.
f) Bilim tarihi mirasımızın günümüze aktarımı için faaliyetlerde bulunmak.