Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı'nın katılımıyla 05.08.2021 tarihinde imzalan protokol ile hayata geçirilmiştir. Millî Mücadele’nin 100. yılı faaliyetleri çerçevesinde “Türkiye Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” başlıklı ve  çok yazarlı bilimsel kitap serisi yayına hazırlanacaktır.

Proje’nin hazırlık aşamasında ilk bilimsel etkinlik 7-8 Haziran 2021'de, “Türkiye 1918-1923 Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi” dizininin hazırlanması için yol haritası çıkarmak ve yayın ilkelerini tespit etmek amacıyla FSMVÜ, Topkapı Yerleşkesi Mevlevihane’sinde “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı” adı ile yüz yüze ve aynı zamanda çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Etkinlik sonucunda "Millî Mücadele’ye Yerel Bakışlar Çalıştayı’nın Sonuç Raporu" yayımlandı. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu” Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi’nde 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 29 farklı üniversite, kurum ve bağımsız araştırmacıların yer aldığı iki gün süren bilimsel program 40'ı aşkın bilim insanıyla yürütüldü. 2-26 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen “Millî Mücadele’de Karadeniz” başlıklı III. Sempozyum ve Çalıştayda ise Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 24 üniversiteden 35 bilim insanı yerel tarihi mercek altına aldı. Proje Bilim Kurulu belirli periyotlarla toplantılarına devam  etmektedir. 

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te tamanlanacak şekilde takvimlendirilen Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi ile Millî Mücadele yılları, katılımcı, kapsayıcı, yeni bir bakış getiren çok boyutlu ve disiplinler arası bir yöntemle değerlendirilecek ve seri halinde yayınlanacaktır. 

Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi hakkında daha fazla bilgi için; https://millimucadele.fsm.edu.tr/