Çalışma grubu 2021 yılı TÜBA Konsey Kararı ile oluşturulmuş. Çalışma Grubunun üyeleri belirleme ve bilimsel etkinlik oluşturma süreçleri devam etmektedir.