TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2023 yılı “TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri”ne Fen veMühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olmak üzere iki kategoride toplam üç bilim insanı layık görüldü.

Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi’nce TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri;

Sağlık ve Yaşam Bilimler kategorisinde;

2023 TÜBA Akademi Ödülü Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Süsal’a ileri derecede sensitize hastaların transplantasyonu, non-HLA immünitenin ve CD30 molekülünün alloimmun cevaptaki rolü, böbrek allograftına duyarsızlığın indüklenmesi, alloimmun cevabın efektör ve regülatör bileşkeleri arasındaki dengeyi yansıtan belirteçlerin tanımlanması ve enternasyonel yönergelerin hazırlanması konularındaki çalışmaları ile organ nakline sağladığı katkılar sebebiyle layık görüldü. Aynı kategoride 2023 TÜBA Akademi Ödülü Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı’na makine öğrenmesi yaklaşımları ile ligant-temelli modellerin oluşturulması için yeni kodların geliştirilmesi, ultra büyük molekül veri bankalarının oluşturulan bu modellerde sanal taranması ve yeni ilaç moleküllerin tasarımı ile literatürde kendi ismi ile geçen hERG1 3D potasyum iyon kanal modelleri (Durdagi/Noskov hERG1 K Models) akademi ve ilaç endüstrisine sağladığı katkılar sebebiyle tevcih edildi.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde;

2023 TÜBA Akademi Ödülü Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zekâ Merkezi Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ya; Mühendislik bilimlerinde özelikle “Yapay Arı Kolonisi algoritması” olarak yapay zeka uygulamalarında kullanılan bir optimizasyon algoritması geliştirerek bilim dünyasına ve teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlaması ile yapay zeka alanındaki çalışmalarını Enerji Verimliliği ve Sağlık konularına da uygulayarak bu alanlarda da özgün katkıları sebebiyle tevcih edildi.