2021 Yılı TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü Sahipleri

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Turaç Farsadi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2018
“Geometrik Doğrusalsızlık ve Sıkıştırılabilirlik İçeren Kompozit Uçak Kanat ve Rüzgar Türbin Kanatlarının Aeroelastik Analizi”

İkinci
Dr. Abdolali Khalili Sadaghiani
Sabancı Üniversitesi, 2019
“Isıtılmış Havuz Kaynakları Transferi İçin Mikro / Nano Mühendislik Teknikleri”

Üçüncü
Dr. Halil Hakan Açıkel
Erciyes Üniversitesi, 2018
"Rüzgar Türbini Kanadı Üzerindeki Akışın Esneklik İle Kontrolü”

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Zihni Onur Uygun
Ege Üniversitesi, 2020
"Tümör Tanı ve İzlemi İçin Dolaşımdaki Serbest DNA'nın Tayinine Yönelik Spesifik Bir Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi”

İkinci
Dr. Gülşah Congur
Ege Üniversitesi, 2019
“Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi”

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş
Anadolu Üniversitesi, 2020
“Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamında Eğitsel Ajan ve Geri Bildirim Türlerinin Akademik Başarı, Akış Deneyimi ve Bilişsel Yük Açısından İncelenmesi”