Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bugünkü anlamıyla ilk Türk akademisi kabul edilen ve 1851’de kurulan Encümen-i Dâniş’le başlayan akademi geleneğinin Ülkemizdeki devamı olarak 1993 yılında kurulurken bilim temelli danışmanlıkla ilgili faaliyetleri gerçekleştirme misyonuyla ile görevlendirilmiştir.

Ülkemizin ulusal bilim akademisi olma ve bilim temelli danışmanlık sorumluluğuyla bilime, kültüre ve tarihe verdiği önem doğrultusunda TÜBA Akademi Konseyi, Prof. Dr. Muzaffer Şeker Başkanlığı'nda 2022 Haziran ayı toplantısında Uluslararası İlişkiler alanında yetkin bilim insanlarından oluşacak Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nu oluşturmaya oybirliği ile karar vermiştir.

Türkiye, jeostratejik konumu gereği bölgesinde yaşanan savaşların ve uluslararası krizlerin insanî, siyasal, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarını hissetmenin yanı sıra ritmik bir diplomasi ile tüm çatışma bölgelerinde barışın tesisi için son ana kadar mücadele etmektedir.

Çalışma grubumuz tüm bu süreçlerde periyodik aralıklarla yapacağı bilimsel çalışma, etkinlik ve yayınlar ile uluslararası ilişkilerin ve dış politikanın teori, yöntem ve enstrümanları üzerine ülkemizin bilimsel birikimini artırmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Pınar Bilgin /TÜBA Asli Üyesi / Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Birol Akgün / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Şener Aktürk / TÜBA Asosye Üyesi / Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan / Üsküdar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Muhittin Ataman / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Ali Balcı / TÜBA Asosye Üyesi / Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu / TÜBA Asli Üye / İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Çağrı Erhan / Altınbaş Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. Eliza Gheorghe / TÜBA Genç Akademi Üyesi / Bilkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Doğrul / Milli Savunma Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik