Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bugünkü anlamıyla ilk Türk akademisi kabul edilen ve 1851’de kurulan Encümen-i Dâniş’le başlayan akademi geleneğinin Ülkemizdeki devamı olarak 1993 yılında kurulurken bilim temelli danışmanlıkla ilgili faaliyetleri gerçekleştirme misyonuyla ile görevlendirilmiştir.

Ülkemizin ulusal bilim akademisi olma ve bilim temelli danışmanlık sorumluluğuyla bilime, kültüre ve tarihe verdiği önem doğrultusunda TÜBA Akademi Konseyi, Prof. Dr. Muzaffer Şeker Başkanlığı'nda 2022 Haziran ayı toplantısında Uluslararası İlişkiler alanında yetkin bilim insanlarından oluşacak Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nu oluşturmaya oybirliği ile karar vermiştir.

Türkiye, jeostratejik konumu gereği bölgesinde yaşanan savaşların ve uluslararası krizlerin insanî, siyasal, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarını hissetmenin yanı sıra ritmik bir diplomasi ile tüm çatışma bölgelerinde barışın tesisi için son ana kadar mücadele etmektedir.

Çalışma grubumuz tüm bu süreçlerde periyodik aralıklarla yapacağı bilimsel çalışma, etkinlik ve yayınlar ile uluslararası ilişkilerin ve dış politikanın teori, yöntem ve enstrümanları üzerine ülkemizin bilimsel birikimini artırmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu Üyeleri

1)     Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev / Yürütücü / TÜBA Asli Üye / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2)     Prof. Dr. Pınar Bilgin /TÜBA Konsey Üyesi / Bilkent Üniversitesi

3)     Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu / TÜBA Asli Üye / İstanbul Üniversitesi

4)     Prof. Dr. Çağrı Erhan / Altınbaş Üniversitesi

5)     Prof. Dr. Birol Akgün / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

6)     Prof. Dr. İlyas Topsakal / İstanbul Üniversitesi

7)     Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan / Doğuş Üniversitesi

8)     Prof. Dr. Muhittin Ataman / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

9)     Prof. Dr. Ali Balcı / TÜBA Genç Akademi / Sakarya Üniversitesi

10)  Prof. Dr. Şener Aktürk / TÜBA Genç Akademi/ Koç Üniversitesi

11)  Doç. Dr. Eliza Gheorghe / TÜBA Genç Akademi / Bilkent Üniversitesi

12)  Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Doğrul / Milli Savunma Üniversitesi