Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Fen ve Mühendislik Bilimleri olmak üzere üç kategoride verilen; 2020 yılında yapılan hakem komitesi değerlendirmeleri, yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi’nce TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'nin tevcih edildiği bilim insanları:

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael B. Hallaq’a; İslam hukuk tarihi kapsamında fıkıh usulü çalışmaları; özellikle içtihat meselesi, otantite sorunu, hukukî bilginin üretimi, içtihat kapısının kapalılığı, fetvâ-içtihat-kazâ gibi konulardaki incelemeleri ile, ilaveten, oryantalizm-modernite eleştirileri bağlamında getirdiği yeni kavrayışlar nedeniyle tevcih edilmiştir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde; Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Günel’e; sinir sistemini tutan damar hastalıkları ve kortikal gelişim bozukluklarına neden olan kalıtsal genetik mütasyonların tanımlanması ve meka nizmalarının aydınlatılması çalışmaları nedeniyle tevcih edilmiştir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen’e; tatlı su ekosistemleri konusundaki çalışmalar bu kırılgan ekosistemlerin, küresel bazda göl ve nehirlerin korunmasına yönelik çalışmaları ve küresel iklim değişikliğinin  sucul ekosistemlere etkileri konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak’a ise; endüstriyel süreç kontrolü, havacılık, araç kontrolü, robotik ve otomasyon alanlarındaki uygulamaları ve çalışmalarında yapay zekâ ve yapay sinir ağları tekniklerini de kullanarak geliştirdiği kayar kip kontrolü yöntemi konusundaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle tevcih edilmiştir.

Prof. Dr. Wael B. Hallaq: 1955 yılında Filistin’in Nasıra kentinde doğdu. 1978’de Hayfa Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler ve Ortadoğu Tarihi okudu. Yüksek lisans çalışmalarını bu iki alanda yaparken Amerika’ya gitti ve Washington Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine başladı. 1979 yılında İslam hukukunda kâdılık üzerine yüksek lisansını, 1983 yılında içtihat kapısının kapalı olduğuna dair tezlere eleştirel yaklaşan doktora çalışmasını tamamladı. Bir müddet Washington Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 1985’te McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde önce yardımcı doçent, daha sonra doçent ve profesör olarak çalıştı. 1990’dan itibaren aynı üniversitenin Hukuk Fakültesinde bulunan Mukayeseli Hukuk Enstitüsü kadrosunda uzun yıllar görev aldı. 2009 yılından itibaren Columbia Üniversitesinde profesör olarak çalışmaya başlayan Hallaq’ın Arapça, İtalyanca, Endonezyaca, Japonca, Türkçe ve Farsça başta olmak üzere birçok dile çevrilmiş çalışmaları bulunuyor. Batıda İslam hukuku çalışmalarının neredeyse son otuz yılına damgasını vurmuş isimlerden biri Wael B. Hallaq’tır. 1980’lerin başında kaleme aldığı çalışmalar ile alana önemli katkılar sunmaya başlayan Hallaq’ın akademik serüveni Türkçede çeşitli çalışmalara konu olmuştur.

Prof. Dr. Murat Günel: 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sinir sistemini tutan damarsal hastalıklar ve kortikal gelişim bozukluklarına neden olan kalıtsal genetik mutasyonların tanımlanması ve mekanizmalarının aydınlatılması üzerinde bilime çığır açıcı nitelikte katkılar yapan Dr. Günel, buna paralel olarak eksom dizilemesi metodolojine öncü katkılarıyla kortikal gelişimde temel işlevi olan WDR62 genini tanımladı. Bu araştırması Nature dergisinin 2010 yılında bilime yapılan en değerli katkılar (Breakthrough of the Year) listesinde yer aldı. Klinik çalışmaları beyin anevrizmaları ve damarsal malformasyonlarının tedavisi üzerinde odaklanan, özellikle arterio-venöz ve kavernöz malformasyonlar alanlarına yoğunlaşan Prof. Günel, karotid hastalığı gibi tıkayıcı damar hastalıkları ve gamma knife cerrahisi üzerinde bir dünya otoritesi olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. Erik Jeppesen: Danimarka Aarhus Üniversitesi ve National Environmental Research Institute’da görev yapan Prof. Erik Jeppesen, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ile desteklenmeye hak kazanarak ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde iklim değişikliğinin tuzlu göl ekosistemlerine etkileri konusunda çalışmalarına devam ediyor. Prof. Jeppesen’in yaptığı tatlı su ekosistemleri konusundaki çalışmalar bu kırılgan ekosistemlerin, küresel bazda göl ve nehirlerin korunmasına yönelik önemli bilimsel veriler içeriyor ve restorasyon açısından temel oluşturuyor. Göller ve rezervuarlar konusunda dünyanın önde gelen araştırmacılarından biri olan Prof. Jeppesen aynı zamanda akarsular konusunda ve farklı baskı faktörlerinin sucul ekosistemler üzerine etkilerini yönetmeye ilişkin çözümlemeler üzerinde çalışıyor. Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e, Asya’dan Amerika’ya hemen hemen tüm kıtalarda çalışma gruplarına dahil olan ve çalışmalara katılan Prof. Erik Jeppesen’in araştırmaları, küresel iklim değişikliğinin sucul ekosistemlere etkileri konusunda çığır açıcıdır.  2007 yılında iklim değişikliği üzerine yapılan IPCC2007 panelinin bir üyesi olarak Nobel Barış Ödülü’nü alan, Google Scholar verilerine göre 550’nin üzerindeki uluslararası hakemli bilimsel makalesine 52.000 atıf yapılan Prof. Jeppesen’in h-indeksi 87’dir.

Prof. Dr. Okyay Kaynak: 1948 yılında doğdu. 1966 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 1972 yılında doktor çalışması ile tamamladı. Türkiye’ye dönerek SEKA’da başladığı mesleki çalışmalarına bir süre sonra Suudi Arabistan’da devam etti. 1979 yılında katıldığı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2015 yılında profesör olarak emekli oldu. Halen akademik çalışmalarını aynı bölümde Emeritus profesör olarak sürdüren Prof. Dr. Okyay Kaynak, 2003 yılından bu yana muhtelif aralıklarla Çin Harbin Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapıyor. Dr. Kaynak’ın 1987 yılında öğrencisi ile birlikte IEEE Transaction on Automatic Control dergisinde yayımlanan “Kayar Kip Kontrolü / Sliding Mode Control” konusundaki makalesi endüstriyel süreç kontrolü, havacılık, araç kontrolü, robotik ve otomasyon alanlarındaki uygulamaları nedeniyle geniş ölçüde kabul gördü ve daha sonraki çalışmalarında yapay zekâ ve yapay sinir ağları tekniklerini de kullanarak geliştirdiği kayar kip kontrolü yöntemi konusunda öncü ve çığır açıcı oldu. Çin’le kurduğu ilişkiler sırasında, Türk ve Çinli bilim insanları arasında, karşılıklı yararlara dayanan köprüler kurmak için sarf ettiği çaba Çin Hükümeti tarafından takdir edilerek 2016 yılında “Çin Dostluk Ödülü”ne layık görüldü. Prof. Kaynak’ın çalışmalarının uluslararası düzeydeki değeri 2016 yılında aldığı Humboldt Araştırma Ödülü ile de kanıtlandı. Web of Science verilerine göre toplam 272 makalesine 8700 atıf yapılan Prof. Dr. Okyay Kaynak’ın h-indeksi 46’dır.