Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Demet Çilden Güler
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021 “Nano-Uydularda Yönelim Kestirimi İçin Tek-Çerçeve Yöntemlere Dayalı Kalman-Tipi Filtreleme Algoritmalarının Geliştirilmesi” 

İkinci
Dr. Ferdi Kara
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2019 “Geleneksel Dik Olmayan Çoklu Erişim (NOMA) ve NOMA'nın İş Birlikli İletişim ve Uzaysal Modülasyonla Birlikte Uygulanması: Hatalı Ardışık Girişim Engelleyici (SIC) Altında Performans Değerlendirmesi ve Analizi”

Üçüncü
Dr. Müge Özçevik
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019 “Yazılım Tanımlı Ağlar İçin Trafik ve Hareket Duyarlı Gecikme Modeli”

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Deniz Lengerli
Gazi Üniversitesi, 2021 “Antikanser Etkili 2,4-Diaminopirimidin Türevi Bileşiklerin Sentezleri ve Etki Mekanizmalarının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar”

İkinci
Dr. Duygu Aydemir
Koç Üniversitesi, 2021 “SOD1 Mutasyonlu ALS Sıçanlardaki Biyokimyasal Parametrelerin Semptom Öncesi ve Semptomlardan Sonraki Dönemde İncelenmesi”

Üçüncü
Dr. Ahmet Cingöz
Koç Üniversitesi, 2019 “Understanding of Tumor Heterogeneity in Glioblastoma Multiforme Cell Lines with Differential Apoptotic Threshold”

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Alanında
Birinci
Dr. Ufuk Tuğtekin
Anadolu Üniversitesi, 2019 “Çoklu Ortamla Öğrenmede Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bilişsel Yük ve Başarıya Etkisi”

İkinci
Dr. Tuba Bağatarhan
Dokuz Eylül Üniversitesi, 2020 “Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi”

Üçüncü
Dr. Halime Güngör
Hacettepe Üniversitesi, 2020 “Yükseköğretime Hazırlanırken 12. Sınıf Öğrencilerinin Okullarında Akademik Başarılarıyla Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler”