TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi ve uluslararası bilim kuruluşlarının bir üyesi olarak, uluslararası ilişkilerini; dünya akademileriyle karşılıklı olarak gerçekleştirilen ikili ilişkiler ve uluslararası çok taraflı kuruluşlarla olan ilişkiler şeklinde yürütmektedir. TÜBA’nın 12 uluslararası çatı kuruluş ile çoklu, 12 ulusal akademi ile de ikili ilişkileri bulunmaktadır.

TÜBA’nın yürütmekte olduğu ikili ilişkilerin somut ve uygulanabilir bir içerik kazanması ilgili Akademi ile iş birliği esaslarını kapsayan bir bilimsel iş birliği çerçeve anlaşması ve bu anlaşmanın uygulama koşullarını belirleyen bir protokol imzalanmasıyla gerçekleşmektedir. Anlaşma ve uygulama protokolleri genel olarak iki akademi arasında ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesini ve bilim insanı, bilgi ve yayın değişimini öngörmektedir. “Bilim İnsanı Değişim Programı” TÜBA ve ilgili akademiler arasında bu anlaşmalar temelinde uygulanır.

Bilim İnsanı Değişim Programı
“Bilim İnsanı Değişim Programı” TÜBA’nın ilgili akademilerle yapmış olduğu bilimsel iş birliği çerçeve anlaşması ve bu anlaşmanın uygulanma koşullarını kapsayan bir protokol yoluyla oluşturulmuştur. TÜBA, bu program kapsamında anlaşma ülkeleri ile nitelikli bilim insanı değişimini mümkün kılmakta ve ilgili protokollerin içeriğine bağlı olarak karşılıklı bilimsel ziyaretler gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Programın Amacı
TÜBA tarafından uygulanan “Bilim İnsanı Değişim Programı”; bilim insanlarının karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını ve ortak projeler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bilim İnsanı Değişim Programı ile ilgilenen adaylar daha fazla bilgi almak için aşağıda verilen bağlantıları kullanabilirler.