TÜBA Akademi Konseyinin 2022 yılı Ekim ve Kasım ayı toplantılarında tüm detayları ile analiz edilen proje, 26 Kasım 2022 tarihli ve 342 sayılı konsey kararı ile kabul edilmiştir. TÜBA tarafından himaye edilen bu proje kapsamında öncelikle TÜBA’nın ihtisas çalışma gruplarının araştırma alanlarında ihtiyaç duyulan tematik başlıklarda hazırlanacak etkinliklere, raporlamalara ve kitaplara bilimsel veri noktasında destek olunacak, TÜBA tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan “Bilim Raporları”nın yeni güncel versiyonlarında ihtiyaç duyulacak bilimsel beşerî sermayemizin detaylarına dair niteliksel ve niceliksel veriler derlenecektir.

Projenin nihai hedefi alanında uzman proje ve yazılım ekibiyle beraber Cumhuriyetimizin 100. yılında  farklı disiplinlerine ait nitelikli bilim insanı envanteri/veri tabanı oluşturmaktır. Oluşturulacak veri tabanı sayesinde yapılacak analizler ise projenin ikinci adımını oluşturmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin hangi stratejik alanlarda yetişmiş/nitelikli bilim insanı ve araştırıcı ihtiyacı olduğu tespit edilerek ilgili kuruluşlar ile çalıştaylar yapılarak raporlamalar hazırlanacaktır. Proje neticesinde ülkemizin stratejik alanları ile ilgili insan gücü yetiştirilmesi için politika/yol haritası belirlenmesi beklenmektedir. Ayrıca nitelikli insan gücü potansiyelimizden etkin ve tam fayda ile yararlanmasının temin edilmesi de sağlanacaktır.

Projenin özgün değeri olarak bilimsel yayın kalite rekabetinin törpülemek adına ülkemizin üretken araştırmacıların belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu sayede bilim disiplinlerine göre performans göstergelerinin karşılaştırılması mümkün olabileceği gibi, disiplinler arası farkları da ortaya koymak mümkün olabilmektedir.

Projenin ön hazırlık çalışmalarında Türkiye adresli araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası bilimsel yayın dokümanları üzerinden yapılacak analizlerde kullanılmak üzere yaklaşık dokuz yüz bin adet bilimsel yayın verisi taranmıştır.

Bu noktada;

  1. Bilim İnsani Verimliliği Noktasında en üretken bilim insanları, en üretken kurumlar ve en üretken birimler (bölüm, anabilim dalları vb.) saptanacaktır.
  2. En Üretken Araştırma Grupları / Takımları Noktasında bilim insanları arasındaki işbirlikleri, yazarlar arası işbirlikleri ve kurumlar arası iş birlikleri haritalandırılacaktır.
  3. Birimler Arası İşbirlikleri Noktasında araştırma grupları ve takımları arasındaki işbirlikleri, Araştırma odaklarının, önem kazanacak konu alanlarına yönelik tahmin raporlarının oluşturulması ve önemini yitirecek konu alanlarına yönelik tahmin raporlarının oluşturulması ortaya koyulacaktır.

TÜBA tarafından himaye edilen proje kapsamında ülkemizin entelektüel mülkiyet envanterinin veriye dayalı bir şekilde oluşturularak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında kullanıma alınacaktır.