Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri İçin Ulusal Çevre Etiketi Kriterleri Geliştirilmesi ve Değer Zincirinde Çevresel Etki Değerlendirmesi

Artan çevresel duyarlılık sonucunda, tüketiciler çevreye daha duyarlı olan ürün arayışı içerisine girmiştir. Bu durum beraberinde firmalar için ürünlerinin çevre dostu karakterini kanıtlama ihtiyacını getirmektedir. Değer zinciri boyunca çeşitli olumsuz çevresel etkilere sebep olan endüstrilerden biri de kişisel bakım ve kozmetik ürünleri sektörüdür. Bu sebeple, Türkiye’de tüketilen ve üretilen belirli ürün grupları özelinde (öncelikli olarak; katı sabun, sıvı sabun, şampuan, saç kremi, duş jeli, el ve vücut kremi, tıraş sabunu ve tıraş köpüğü) ulusal çevre etiketi kriterlerinin geliştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu çerçevede, yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) karar verme mekanizması olarak kullanılarak, sektörün çevre dostu ürünlere ve çevre etiketi uygulamasına olan yaklaşımı değerlendirilmiştir. Diğer yandan sektöre ait ithalat ve ihracat kapasitesi yüksek ülkelerin tercih ettikleri çevre etiketi standartları incelenmiştir. YDD çalışmalarının sonucunda hem durulanabilen hem de durulama gerektirmeyen kişisel bakım ve kozmetik ürünleri için sektörel anlamda kapsayıcı ulusal çevre etiketi kriterleri geliştirilmiştir. Bu kriterler ile sürdürülebilir üretim ve tüketim ilkeleri dikkate alınarak ürünlerin çevresel ve sosyo-ekonomik yönlerinin değerlendirilmesi sağlanmıştır. Gönüllülük esasına dayalı olan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’nin benimsenmesi ile birlikte çevresel kazançların yanı sıra, ürünlerin pazar paylarının ve sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artması beklenmektedir.

Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Merve Uzun, Cennet Değirmen, Ceyda Kalıpçıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Mehrali Ecer, Eyüp Kaan Moralı, Serkan Atay, Ömer Ulutaş, Zeynep Aki, Kemal Dağ, Yahya Kesimal
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch16