Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Döngüsel Ekonominin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Yeşil Tahviller

Küresel ısınma kaynaklı iklim değişiklikleri her geçen gün yaşantımızdaki etkisini daha belirgin göstermekte olup doğal habitatlar ve onların sakinlerinin yaşamı üzerindeki risk daha da belirginleşmektedir. İklim bilimciler, gezegenin daha fazla zarar görmesini engellemek için acil ve verimli bir eylem planı ortaya konulması gerektiği konusundaki uyarıları çeşitli platformlarda daha sıklıkla dile getirmektedir. Durumun vahameti hakkında hepimizde bir farkındalık oluşturmayı amaçlasa da halihazırda eylem konusunda eksiklik gözlemlenmektedir. Tüm bu hususlar, her ne kadar uluslararası kurum ve kuruluşların radarında olsa da ve çözüm önerileri sunulmakta ise de günün sonunda tüm önerilerin hayata geçilerek müspet sonuçların elde edilebilmesi adına finansal ekosistemde kendisine yer bulması ve sürdürebilirliğin ekonomik bir prensip olarak tanınması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, finansal ekosistemin, özellikle son yıllardaki hacmi ve canlılığı ile, merkezinde kendisine yer bulmuş olan sermaye piyasalarının önemi yadsınamaz. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonominin finansmanında sermaye piyasalarının temel taşlarından biri olan Borçlanma Araçlarının önemini değerlendirmek ve bu araçların gerek ihraçları gerekse kullanım amaçlarına yönelik olarak hukuki, finansal ve sınıflandırma problemlerine değinmektir.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan Tarık Büyükdeniz, LL.M.
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch02