Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

İçecek Endüstrisinden Kaynaklanan Cam ve Pet Ambalaj Atıklarının Çevresel Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi

Nüfus artışıyla birlikte artan kentleşme ve endüstrileşmenin sonucunda ambalaj atıklarının üretiminin artması, doğal kaynakların fazla tüketimi ve sera gazı emisyonunun artması gün geçtikçe artan iklim değişikliği sorunlarını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, ormanların ve okyanusların kirletilmesi ve tahrip edilmesi gibi günümüz problemlerini önlemek amacıyla Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın esas tuttuğu kaynakları etkili bir şekilde kullanmak ve rekabetçi ekonomi yaratmak için 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması hedeflenmektedir. Döngüsel ekonomi, atıkların ve emisyonların öncelikli olarak azaltılması, daha sonra üretim sistemine etkili bir şekilde tekrar dahil edilmesini içermekte olup ambalaj atıklarının çevresel ve ekonomik etkilerini azaltmada ve bahsi geçen problemleri önlemede oldukça etkilidir. Bu bölümde, içecek endüstrisine ait cam ve PET materyallerinden oluşan ambalaj atıklarının çevresel etkileri ve çevresel yükü azaltmada döngüsel ekonomi, yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmaları (YDD) ile değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, yeniden tasarım veya atık önleme yolu ile çevresel performansın iyileştirilemediği durumlarda, geri dönüşüm uygulamalarının ekonomik ve çevresel avantajlarından yararlanılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olunabilir.

Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Ceyda Kalıpçıoğlu, Asude Pelin Korkmaz, Merve Uzun, Cennet Değirmen, Seza Barın
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch14