Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Yeni Bir Ekonomik Paradigma Arayışı İçinde Döngüsel Ekonomi ve İnsani Finans

Doğal, çevresel veya ekonomik, neredeyse yaşanan her küresel krizde dünyada yeni sistem arayışları gündeme gelmektedir. Bu sistem arayışları ekonomik zihniyetten kurumsal yapıya kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Doğal ve çevresel felaketlerin asıl sebebi modern zamanlarda, özellikle de son iki yüzyıllık dönemde izlenen ekonomik büyüme ve kalkınma patikalarının sonucu gibi görünmektedir. Özellikle merkantilizm ile başlayan ve kapitalizm ile devam eden ekonomik zihniyet dönüşümü dünya üzerinde sadece gelir dağılımı adaletsizliğine yol açmamış yeryüzünde var olan kaynakların bilinçsizce kullanımına da sebep olmuştur. Hızlı büyüme isteği ve aşırı kâr hırsı ile birleşen üretim anlayışının yol açtığı çevresel ve insani sorunlar son dönemde daha fark edilebilir hale gelmiştir. Bu sorunların çözümü için sürdürülebilir kalkınma kavramı başta olmak üzere sorumlu üretim ve tüketim mekanizmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Döngüsel ekonomi, üretim ve tüketim anlamında sürdürülebilir bir kalkınma mekanizması kurmayı hedefleyen ve kaynak israfını azaltan bir ekonomik sistemdir. İnsani finans ise finans sisteminin varlık ve reel sektöre dayalı gelişmesini, insan ve etik merkezli bir finans sistemini tanımlamaktadır. Dolayısı ile insani finans döngüsel ekonomiyi ve sürdürülebilir bir sistemi destekleyen bir mekanizmadır. Bu çalışmada küresel ekonomik ve finansal problemlere döngüsel ekonomi ve insani finans temelli atılacak adımların sunduğu potansiyel çözümler tartışılacaktır.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Cem Korkut
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch01