Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Yerel Yönetimlerin Döngüsel Ekonomi İçin Anlamı

Yerel yönetimler döngüsel ekonomi için önem arz eden yönetsel birimlerdir. Yerel halka yakınlıkları, yerel ekonomi konusundaki görevleri ve demokratik mekanizmalara sahip olmaları nedenleriyle bu yönetim birimlerinin döngüsel ekonomi açısından ciddi avantajlarının bulunduğu ortadadır. Yerel ekonomik kaynakların ulusal sistemlere nazaran daha sınırlı olması ve üzerlerindeki verimlilik ve etkililik baskısı yerel yönetimlere, kullanmış oldukları kaynakları planlama ve sınırlama dayatması yapmaktadır. Bu dayatmanın yerel aktörlerde ve kurumlarda etki meydana getirebilmesi için demokratik ortamın varlığı yeterli gelmemektedir. Tasarrufu teşvik, israf kültürünün önlenmesi gibi etmenlere bağlı olarak hizmet üretmek zorunda kalması bu birimleri ön plana çıkarmaktadır. Aynı kaygılar esasen döngüsel ekonominin de çıkış noktalarıdır. Ayırt edici unsurları ile temsil ettikleri temel değerler hem coğrafi hem de fikir planında topluma yakın olmaları, yerel yönetimleri döngüsel ekonomi açısından kullanışlı hale getirmektedir. Alana dair yürütülen çalışmalar yerinden yönetim kuruluşlarının ekonomideki bu yeni bakış açısı bağlamında değerlendirilebileceklerini ve amaç, hedef ve performanslarının yakından takip edilebileceğini göstermektedir. Yerel topluma yol gösterme, karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlama ve sorumluluklarının maddi kaynakları kullanma esnasında dikkatli olma yönündeki tesiri ile beraber değerlendirilen döngüsel ekonomi teorik ve pratik açılardan oldukça elverişli enstrümanlar sunmaktadır. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlamak için öngörülen döngüsel ekonomi yerel yönetimlerin temel değerleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Ancak, döngüsel ekonominin kendiliğinden gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi, kazanımlarının elde edilmesini temin edebilmek için bilinçli çabalara ve katkılara ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Bu çalışma, bütün bu problemleri ele almakta, çevreye duyarlı bir yaklaşım ve toplumların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ortamın hazırlanmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Önder Kutlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch12