Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Yükü

İklim değişikliği ve sağlık ilişkisi, kanıt havuzu geliştirilerek teorik olmaktan kurtarılmaya ihtiyaç duyan, gerçek bir ilişkidir. İklim değişikliğinde en kırılgan sektör sağlık sektörü olacaktır. Sağlık sektörünün hassasiyetini arttıran, sağlığın geliştirilmesi ve temel sağlık hizmetleri boyutlarıdır. Bu boyutlara, ülke bütçelerinden ayrılan paylar diğer sağlık sektörü yatırım paylarından daha azdır. Eşitlik ilkesinin yanına hakkaniyeti de eklediğimizde, sağlık sektörünün iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik yükünü karşılayacak hale getirilmesi zorunludur. Bu nedenle sağlık sektörü en zayıf noktası kadar güçlüdür ve en kötü senaryoya hazırlıksız yakalanmaya mahkûm gözükmektedir. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle sadece ölenler ve hasta olanların sayıları üzerine kurgulanan hastalık yükü formülü, bütünsel ekonomik tabloyu görmeyi engeller. İklim değişikliği için, hastalık yükü (bireysel/toplumsal hastalık maliyeti), sağlık personelinin bireysel yükü, sağlık hizmetlerinin yükü, diğer sektörlerin sağlık sektörü üzerine baskı maliyeti, azaltım ve uyum maliyetlerinin eklendiği “sağlık yükü” hesabı yapılmalıdır. İklim değişikliği, sağlık yükü hesaplarına çarpan etki olarak yansıtılmalıdır. İklim değişikliği sağlık yükü hesaplarında, ileri analizlerde, uyum öncelikli ele alınmalıdır. Yeni dönemin liderleri; halk sağlığı bakış açısına sahip ve halkın farkındalığını arttıran, halkın kendi sağlığından sorumlu olduğunu, bilinçli sağlık geliştirme çabalarını arttırmada önderlik yapan liderler olacaktır. Liderler her bir gelecek hayaline bütçeden para ayırmalıdır.

Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch13