Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Kriptopara Madenciliğinin Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri

Şifreli blok zincir teknolojisi kullanılarak üretilen kriptoparalar son 10 yılda piyasa değeri ve işlem hacmi itibariyle gösterdikleri gelişimle finansal piyasalar ve yatırımcılar açısından hem sağladıkları getiri imkânı hem de esnek üretim kabiliyetleriyle önemli fırsatlar sunmakta, küresel ölçekte önemli bir dönüşümü beraberinde getirmektedirler. Bununla birlikte, kripto madenciliği sürecinde gerçekleşen enerji tüketimi, karbon emisyonu ve elektronik atık miktarı önemli çevresel etkiler ortaya çıkarmakta ve ileriye yönelik tehditler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kriptopara madenciliğinde yapılan işlemlerin neden olduğu etkiler global ısınma ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevresel sürdürülebilirliğe olan etkileri boyutuyla çok yönlü olarak incelenmektedir. Çalışma sonuçları, kriptopara madenciliği sonucu tüketilen enerjinin, gerçekleşen karbon emisyonu ve elektronik atık miktarının artan büyüklükleri itibariyle küresel ısınma, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi önemli çevresel etkileri olduğunu, bu etkilerin azaltılamaması durumunda hem kriptopara piyasalarının hem de çevresel sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenebileceğini göstermektedir. Bu etkilerin azaltılabilmesi ve kripto madenciliğinde kullanılan donanımın verimliliğinin artırılabilmesi için yenilikçi adımların atılması, yeni yasal düzenlemelerin getirilmesi, farklı kanıt protokollerinin kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz, Dr. Ahmet Kaplan
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch06