Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Yol Açtığı Pandeminin Çöp Atma Alışkanlıklarına Etkileri Üzerine Değerlendirme

2019 yılı sonunda ortaya çıkan Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ve bu hastalığın yol açtığı pandemi birçok alanda olduğu gibi tüketim ve atık davranışlarında da değişimler yaratmış, buna bağlı olarak da tüm dünyada atık yönetimi sistemlerinin aksamasına ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmuştur. Bu dönemde mevcut ürünlerin tüketiminde artışlar görülmesinin yanı sıra, daha önce gündelik hayatta bulunmayan maskeler gibi bazı hijyenik ürünlerin kullanımı ortaya çıkmış, buna bağlı olarak da yeni atık türlerinin yaygınlaşması kaçınılmaz hale gelmiştir. Hem eski atık alışkanlıklarının değişimi hem de bu yeni atık türlerinin büyük miktarlarda oluşması dünya genelinde zaten kusursuz olmaktan çok uzak olan atık yönetimi sistemlerinin aksamasına yol açmıştır. Bu olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması amacıyla atık yönetimi sistemlerinin, bunlara bağlı davranış ve alışkanlıkların analizinin yapılması ve hem çevre bilimleri hem de davranış bilimleri açısından çözüm önerilerinin geliştirilmesi, doğru ve etkin müdahalelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kalıcı olması muhtemel bu durumun etkin yönetimi, çevre bilimleri ve davranış bilimleri uzmanlarının birlikte çalışarak entegre yeni yönetim ilkeleri ortaya koymaları ile mümkün olacaktır.

Dr. Ensari Cicerali, Ceyda Kalıpçıoğlu, Zeynep Erdoğan, Merve Uzun, Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Cennet Değirmen, Prof. Dr. Zuhal Baltaş
DOI: 10.53478/TUBA.978- 605-2249-97-0.ch17