Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Döngüsel Ekonominin İşgücü Piyasalarına Etkileri: Ekonomi Politik Değerlendirme

Döngüsel ekonomi, kaynakların/girdilerin tekrar kullanıldığı mekanizmalara ve süreçlere işaret etmektedir. Literatürde, sürdürülebilirlik ve atık/israf gibi değişkenler de dikkate alınarak hammaddelerin kullanımına ve/veya sistem değişimine vurgu yapılmaktadır. Bu yaklaşım toplum ve çevre konularını öne çıkararak yeni nesil üretim ve tüketim davranışlarına bağlı olarak ekonomik prensipleri tanımlamaktadır. Geçiş süreci işgücü piyasalarını dönüştürecektir. Makroekonomik yapı ve ilişkiler sistemindeki değişiklikler; iş üretmenin, işleri ikame etmenin, iş kayıplarına neden olmanın ve yeni iş alanları oluşturmanın net toplam sonucunu belirleyecektir. İstihdam, beceri ve öğretim ile ilgili riskler ve fırsatlar ulusal ekonomilerde ve ülkeler arasında asimetrik iş bölümüne ve uzmanlaşmaya neden olacaktır. Döngüsel ekonominin ekonomi politiği ise refah üretim sürecinin yeni felsefesinin kural ve prensiplerinin tasarlanmasıyla ilgilidir. Bu çerçevede; kamu otoritesi, reel ve finans sektörleri, sivil toplum kuruluşları, tüketiciler, işçi ve işveren organizasyonları ile ilgili diğer paydaşlardan oluşan ekonomik ve sosyal platform özel rol ve fonksiyona sahiptir. Platform, sürecin olumlu etkilerini artıran ve maliyetlerini azaltan etkili bir iş birliğini ve koordinasyonu mümkün kılacaktır.

Prof. Dr. Nazım Ekren
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch04