Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri
Aralık 2021
ISBN: 978-605-2249-79-6

Ormanlar, doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği, su rejiminin düzenlenmesi ve besin döngüsü gibi katkılarıyla tüm canlılar için kritik öneme sahip. Kentleşme ve tarımsal alan açma faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenen ormanlar, son yıllarda ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin bir sonucu olan orman yangınları tehdidiyle de karşı karşıya. Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkeler için orman yangınları başta olmak üzere birçok önemli çevresel probleme yol açıyor. Orman yangınları, ormanlık alanlardaki tahribatın yanında, insan hayatını tehlikeye atıyor, hava kirliliğine yol açıyor, turizmi olumsuz etkilemesinin yanı sıra kültürel mirasın yok olmasına da sebep oluyor.

15 farklı kurumdan alanlarında uzman 37 araştırmacı katkı sunduğu, toplam 17 bölümden oluşan eser, orman yangınlarının geniş bir yelpazede birçok farklı boyutuyla disiplinler arası bakış açısıyla ele alıyor. Son yıllarda sayıları gittikçe artan büyük orman yangınlarının sebepleri, organizasyonu ve idaresinin ele alındığı ilk bölümden itibaren iklim değişikliğinin etkileri, uzaktan algılama ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, 2021 yılında meydana gelen yangınların mekânsal analizleri, İstanbul adaları için yangın risk haritaları, yangın sonrası orman toprağında meydana gelen değişimler ve ağaçlandırma çalışmaları, yangınların yaban hayatına etkileri, orman yangınlarının turizm üzerindeki etkileri ve hukuksal boyutları ele alıyor.

Prof. Dr. Taşkın Kavzaoğlu