Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Orman Yangınları Sonrası Yanan Alanların Ağaçlandırılması, İzleme ve Değerlendirme

Ormanların ve sahip olduğu özel ekosistemin yangın sonrası mümkün olan en yüksek başarıyla yeniden imarında, yanan alanlarda gerçekleştirilecek ekolojik, teknik ve ekonomik analizlerin olabildiğince detaylı ve doğal süreçleri en iyi yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda yanan alanlarda ekolojik ve ekonomik hasar tespiti sonrası restorasyon çalışmalarının planlaması, işletme amaçlarının tespiti, öncül tür analizleri, yetişme ortamı koşullarının (klimatik, edafik ve fizyografik faktörler) etüdü, doğal tohum kullanma imkanlarının belirlenmesi ve bu analizler sonucunda arazi hazırlığı, ekim ve dikim materyalinin ıslah edilmiş kaynaklardan temini, doğru ağaçlandırma ve restorasyon tekniklerinin kullanımı, bakım ve diğer yetiştirme teknikleri bu alanların yeniden verimli hale getirilmesi süreçlerini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Uzaktan algılama orman yangınlarının önlenmesi ve izlenmesi noktasında en etkili araç olarak tanımlanmaktadır. Orman yangınlarının haritalanması, yangın şiddeti ve uzun vadede yanan alanlardaki ekosistemin tekrar oluşturulması maksatlı izleme ve değerlendirme çalışmalarında, coğrafi bilgi sistemleri ile birlikte kullanılan uzaktan algılama verileri araştırmacılara önemli bilgiler sağlamaktadır. Orman yangınlarının karmaşıklığı, sonrasındaki ekosistemin tekrar oluşumunu tam kavrayabilmek amaçlı farklı teknik, yöntem ve modellemeler için farklı türdeki uzaktan algılama verilerinin kullanımı gereklidir. Bu bağlamda yangın öncesi ve sonrası bitki örtüsü ve değişimi, topografik ve diğer çevresel koşullar bölgedeki yangının etkilerini anlamak ve modelleyebilmek adına dikkate alınması gereken faktörlerdir.

Prof. Dr. Halil Barış Özel, Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, Prof. Dr. Erol Kırdar
DOI: 10.53478/TUBA.2021.050