Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Büyük Orman Yangınları: Sebepleri, Organizasyonu ve İdaresi

Ülkemiz orman yangın tarihi açısından 2021 yılı önem arz etmektedir. Zira hava hallerinin olağan dışı seyrettiği Temmuz sonu-Ağustos ortası dönemde “büyük yangınlar” olarak sınıflandırılabilecek yangınlar gerçekleşmiştir. Bu yangınlar, çok hızlı ilerleyen, yüksek şiddetli ve tahripkâr yangınlardır. İnce ölü yanıcı madde neminin %7’nin altına düştüğü ve rüzgâr hızının 25 km/s değerinin üstüne çıktığı durumlarda gerçekleşen yangınların yayılma oranı, şiddeti ve yangının oluşturduğu tahribatın boyutu önemli oranda artmaktadır. Büyük yangınların en önemli özelliklerinden birisi yangının yayılmasının çok sayıda ve uzun mesafeli nokta yangınları ile destekleniyor olmasıdır. Bu tür yangınlara doğrudan müdahale edilebilmesi, yanıcı maddeler, arazi şartları ve özellikle hava hallerinin elvermediği durumlarda mümkün değildir. Bu sebeple, hava hallerinin olağan dışı seyrettiği zamanlarda büyük yangınlarla ilgili düşünülebilecek yegâne mücadele stratejisi yangından kaçınmak ve önem arz eden mekân ve kaynakların korunmasına yönelik tedbirleri almak olmalıdır.

Bu bağlamda, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirleri uygulamak öncelik arz eder. Bu bölümde büyük orman yangınlarının sebepleri, organizasyonu ve idaresi konusu incelenerek, yapılabilecek uygulamalara ilişkin değerlendirme ve öneriler yapılmıştır. Büyük yangınların sebepleri ve oluşan tahribatın büyüklüğünü etkileyen faktörler, 2021 yılında Antalya Manavgat’ta yaklaşık 55 bin hektarlık alanın etkilendiği yangın özelinde değerlendirilmiştir.

Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Bülent Sağlam, Dr. Kadir Alperen Coşkuner
DOI: 10.53478/TUBA.2021.039