Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Orman Yangınlarının Yaban Hayatına Etkileri ve Yangın Sonrası Habitat Restorasyonu

Ormanlar her geçen yıl küresel iklim değişikliğinin de etkisi ile daha fazla yangın riskine maruz kalmaktadır. Son yıllarda yaşanan Covid-19 pandemisi ise insanoğlunun doğaya bakış açısını değiştirmiş, özellikle kentlerde yaşayan halkın doğayı kullanma ihtiyaçları ve talepleri her geçen gün artmıştır. Bu iki unsur bir araya geldiğinde yangına hassas ekosistemlerde yangın riskinin artması da kaçınılmaz olmuştur. Bu durumdan en çok etkilenen canlı gruplarından biri de yaban hayvanlarıdır. Yanan sahalarda sadece ağaç toplulukları değil, orman ekosisteminin tamamı zarar görmekte, özellikle de yaban hayatı yangın anında ve kısa vadede yangınlardan çok olumsuz etkilenmekte yüzlerce yaban hayvanı can vermektedir. Dolayısıyla yangın sonrası ormanların rehabilitasyonu ve restorasyonu, orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği açısından yaban hayatı ile beraber planlanması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple yanan alanların tümü aynı metot ve karar mekanizmasıyla yenilenmemeli, alanda yaşayan yaban hayvanlarına ve habitata özgü kararlar alınmalıdır.

Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, Dr. Öğr. Üyesi Alptuğ Sarı
DOI: 10.53478/TUBA.2021.051