Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Orman Yangınlarının Hukuksal Analizi

Türkiye’de, başta Akdeniz ve Ege bölgesi olmak üzere, bulunduğu iklim kuşağı ve orman vejetasyon yapısı nedeniyle orman yangınına çok duyarlı bölgeleri bulunmaktadır. Her yıl ortalama 2000 yangının çıktığı Türkiye’de, son 10 yılın yangın sebepleri incelendiğinde, orman yangınlarının %48’inin insan kaynaklı olduğu, faili bilinmeyen yangınların oranı eşit dağıtıldığında ise bu oranın %71’e ulaştığı görülmektedir. Ancak orman yangınlarının faili bilinmeyen yangın sayısı ise yine son 5 yıllık veriler incelendiğinde %39,1’nin sebebi ve faili bilinmemektedir. Bu nedenle insan kaynaklı orman yangın sebeplerinin %71’in de çok üstünde olduğunu ifade etmek mümkündür. Orman yangınları konusunda mevzuat incelendiğinde yaptırımların caydırıcı olduğu ifade edilebilir. Ancak temel sorunun, toplum bilinci ve idarenin bu konudaki geliştirici faaliyetlerinin yetersizliğidir. Çünkü Türkiye’deki orman mevzuatı ve idari tedbirler yangın sonrası odaklıdır, bütün planlamalar bu doğrultuda yapılır ve kaynaklar da bu amaçlar doğrultusunda harcanır. Çalışmada, Türkiye’deki orman yangınlarına ilişkin mevzuat incelenmiştir. Ayrıca orman yakma suçu da ceza hukuku prensiplerine göre analiz edilmiştir. Son olarak orman yangınları sonrası yanan orman alanlarına ilişkin tespitler yapılarak öneriler getirilmiştir.

Doç. Dr. Osman Devrim Elvan
DOI: 10.53478/TUBA.2021.054