Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Yangın Sonrası Orman Toprağında Meydana Gelen Değişim ve Etkileşimler

Orman yangınları toprak üstü bitki örtüsünü yok ederken, toprak özellikleri üzerinde olumlu ve olumsuz yönde etkiler ortaya koymaktadırlar. Yanıcı madde miktarının çok olduğu ve dolayısı ile yangın şiddetinin yüksek olduğu durumlarda toprak organik maddesi, N içeriği, katyon değişim kapasitesi, toprak solunumu ve dolayısı ile mikroorganizma faaliyeti yüzey toprak katmanlarında orman yangınlarından olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak bu olumsuzluklar 2-3 yıl gibi kısa bir sürede genelde ortadan kalkmaktadır. Diğer yönden toprak pH’sı, Ca, Mg, P ve K içeriği gibi toprak özellikleri yangınlardan olumlu yönde etkilenmektedir. Kontrollü yangınlar ölü örtü birikimin gençlik gelmesini engellediği (çimlenen tohumların mineral toprağa ulaşmasını engelleme durumunda) alanlarda gençleştirme için bir araç olarak kullanılabilirler.

Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.043