Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Türkiye’de Orman Yangınlarının Turizm Üzerindeki Etkileri

Orman yangınları; ihmal, kasıt, kaza gibi insan müdahalesi sonucu ya da doğa olaylarından kaynaklanan sebeplerle sürekli olarak var olmaktadır. Çevreye ve ekonomiye verilen zararın en aza indirilmesi için önlemler almak, ekonomik açıdan sonuçlarını tahmin edebilmek için de araştırmalar yapılması elzem olmaktadır. Ülkemiz dünyanın küresel ısınmaya karşı en savunmasız bölgelerinden birinde bulunmakta olup, orman yangınlarının sürekli olarak görüldüğü Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde 2013-2020 yılları arasında hektar bazında çıkan yangınların yarısından fazlası Ege Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı bulunan şehirlerde çıkmaktadır. Bu nedenlerle çalışmamızda orman yangınlarının Türkiye’de turizm sektörüne olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde iller bazında orman yangınlarının turizm üzerindeki etkisini incelemek için 2013-2020 yılları arasında yangın bölgeleri ve turist sayısı arasındaki ilişki sabit etkiler ve dinamik panel veri analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmektedir. Ampirik bulgulara göre orman yangınları ve toplam gelen turist sayısı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Ancak yerli ve yabancı turist ayrımı yapıldığında negatif etkinin yabancı turist değişkeninden geldiği görülmektedir. Buna göre yangın alanlarındaki %10’luk bir artış yabancı turistlerin artışını %0,47 oranında azaltmaktadır. Özellikle, Fark Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi tahminleri yerli turistlerin orman yangınlarından anlamlı ölçüde etkilenmediklerini gösterirken, yabancı turistler için negatif ilişkinin var olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Halit Yanıkkaya , Arş. Gör. Emre Kaymak
DOI: 10.53478/TUBA.2021.052