Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı: Sonuç Bildirgesi ve Kararlar

İklim değişikliği tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman ekosistemleri ve tarım alanları ile birlikte ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin devam edeceği beklentisi bulunmaktadır. Orman ekosistemlerini tehdit eden, taşıdığı fonksiyonlar itibariyle her geçen gün kıymeti artan, bugün ve gelecek nesillerin yaşam sigortası olan orman alanlarındaki kayıpları artıran en temel etmenlerden biri orman yangınlarıdır. 13-15 Ekim 2021 tarihlerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı” süresince orman yangınları her yönüyle ele alınmıştır. Oluşturulan 9 çalışma grubu yaptığı değerlendirmeler sonucunda toplam 135 karar, 217 eylem önerisinde bulunmuştur. Çalıştayda, yangın öncesi, yangın süresince ve yangın sonrası alınması gereken önlemler, iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, teknoloji ve inovasyon ile Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliğinin kurulması gündem maddeleri paydaşlar tarafından tartışılarak orman yangınlarıyla mücadelede bir yol haritası ortaya konmuştur.

Bekir Karacabey
DOI: 10.53478/TUBA.2021.055