Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Türkiye'nin Akdeniz İklim Kuşağında Çıkan Orman Yangınlarının İncelenmesi ve Alınması Gereken Önlemler

İstanbul Boğazı’ndan başlayarak, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyı bölümü, iklim yapısı ve bitki örtüsü sebebiyle geleneksel olarak orman yangın tehlike alanı konumundadır. Her yıl çıkan orman yangınlarının büyük çoğunluğu bu bölgelerde gerçekleşmektedir. Son yıllarda oluşan yangınlar, Türkiye’nin hemen her bölgesinde orman alanlarını yakmakta olup, özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde de bazı yerler yeni bir riskli alanı durumuna gelmiştir. Son zamanlarda, iklim değişikliğinin yaşattığı etkiler, orman alanları üzerinde nüfusun baskısı ve insan faaliyetleri ile ormancılık ve yangın söndürme ile ilişkili eksik uygulamalar ile Türkiye’de yangın aktivitesi ve yanan alan miktarında dikkati çeken bir artış olmuştur. Yapılan çalışmalar, Türkiye için daha uzun ve şiddetli yangın sezonları ile daha yüksek bir yangın aktivitesini ön görmektedir. Bu yeni koşullara karşı etkili bir yangın savaş organizasyonunun geliştirilmesi, ormanlarda alınacak çeşitli tedbirler, mekanik bakım ve kontrollü yakma gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi ve orman içi ve kenarı yerleşim yerleri ile buralardaki insan aktivitelerine karşı ekstra önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle 2021 yaz aylarında, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Manavgat, vb. yerlerde gerçekleşen yangınlar güçlükle söndürülmüş, yerleşim yerlerinin sınırlarına kadar ulaşmıştır. Yangınların şiddeti ve büyüklüğü durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, orman yangınlarına karşı önlemlerin, bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Doç. Dr. Mertol Ertuğrul, Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya
DOI: 10.53478/TUBA.2021.047