Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Orman Yangınlarının Zamansal Analizi: 2021 Yılı Akdeniz ve Ege Yangınları

Bu çalışmada, Manavgat, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan orman yangınların uzaktan algılama teknikleri kullanarak çok zamanlı optik uydu görüntüleriyle analiz edilmesi ve hasar gören alanlara ait sınırların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası dönemlerde algılanan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından ücretsiz olarak sunulan Sentinel-2 görüntüleri bu amaç doğrultusunda temin edilmiştir. Yapılan analizler sonucu Manavgat’ta başlayan yangının 47.824 ha alana hasar verdiği ve yangından etkilenen alanın yaklaşık %59’nun yangın başladıktan sonraki ilk iki gün içinde oluştuğu tespit edilmiştir. Muğla’da her iki çalışma bölgesinde başlayan orman yangınların 10.000 ha üzerindeki alanda etkili olduğu gözlemlenmiştir. Her bir çalışma alanına ait yangın esnası ve sonrası dönemlerdeki yanma şiddeti seviyelerinin hem görsel hem de metrik olarak değerlendirilmesi için yanma şiddeti fark haritaları üretilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanlarında her iki zamansal dönemde yüksek yanma şiddetli alanların daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca, beş spektral indeksin (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI), Orta Kızılötesi Yanma İndeksi (MIRBI), Yanmış Alan İndeksi (BAI), Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti (NBR) ve Kömürleşmiş Toprak İndeksi (CSI) hasar gören

alanların sınırlarının belirlenmesi üzerindeki performanslarının karşılaştırmaları M-istatistiği değerlerine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma sonuçları, yanan alanları yanmamış alanlardan ayırmada en etkili iki indeksin NDVI ve NBR indeksleri olduğunu ortaya koymuştur.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Doç. Dr. İsmail Çölkesen, Dr. Hasan Tonbul, Arş. Gör. Muhammed Yusuf Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.2021.048