Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 10. Cilt
Şubat 2020
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 10. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 8. Cilt
Aralık 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 8. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 7. Cilt
Mayıs 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 7. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
Eylül 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
2011
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 5. Cilt
Haziran 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 5. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-İlk 4 Cilt
Aralık 2016
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-İlk 4 Cilt
Bilim Etiği Sempozyumu
2009
Bilim Etiği Sempozyumu
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. Cilt
2017
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. Cilt
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II. Cilt
2018
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II. Cilt
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
2017
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
2017
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
Mantığa Başlangıç Risâleleri
2017
Mantığa Başlangıç Risâleleri
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
2017
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
es-Sahâifü'l İlâhiyye
2017
es-Sahâifü'l İlâhiyye
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
2017
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
2017
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
Şehzâde Dîvânı Defterleri
2017
Şehzâde Dîvânı Defterleri
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
Enîsü'l - Celîs
2017
Enîsü'l - Celîs
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
2017
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
Hoca Dehhânî Divanı
2017
Hoca Dehhânî Divanı
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
2016
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
2014
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
2012
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
2012
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
2017
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
MikroRNA ve Sinir Sistemi
2011
MikroRNA ve Sinir Sistemi
Cebir Dersleri
2010
Cebir Dersleri
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
2010
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
2008
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Osmanlı Müellifleri
2016
Osmanlı Müellifleri
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
Dış Form Analizi
2008
Dış Form Analizi
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
2017
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
2016
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
2011
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
2010
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
2009
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
2007
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
2007
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
Enerji Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
2011
Enerji Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
Türkiye Niçin İleri Teknoloji Üretiminde Yetersiz?
2011
Türkiye Niçin İleri Teknoloji Üretiminde Yetersiz?
Ülkemizde İnovasyon ve Ulusal İnvasyon Girişimi
2011
Ülkemizde İnovasyon ve Ulusal İnvasyon Girişimi
Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar
2011
Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
2007
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
Global Krizin Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye'ye Etkileri
2011
Global Krizin Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye'ye Etkileri
Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
2010
Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
Trombozda Yenilikler
2009
Trombozda Yenilikler
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT'in İnsani Boyutu
2009
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT'in İnsani Boyutu
Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve İktidar Sorunu
2009
Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve İktidar Sorunu
Jeolojide Yeni Açılımlar
2009
Jeolojide Yeni Açılımlar
Nükleer Gücün Gelişimi
2009
Nükleer Gücün Gelişimi
Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
2008
Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
7. ve 8. Yüzyıllarda Çin ve Türk Resmi Tarih Anlayışına Farklı Yaklaşımlar
2008
7. ve 8. Yüzyıllarda Çin ve Türk Resmi Tarih Anlayışına Farklı Yaklaşımlar
Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar
2008
Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar
Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları
2008
Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları
Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz
2007
Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz
Teknolojinin Gönlümle Ne ilgisi Var?
2007
Teknolojinin Gönlümle Ne ilgisi Var?
Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
2007
Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji
2007
Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji
Beçin Definesi-I.-II.Cilt
2016
Beçin Definesi-I.-II.Cilt
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
2012
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
Problems of the Secondary Education in Turkey and Proposed Measures
2011
Problems of the Secondary Education in Turkey and Proposed Measures
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
2011
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
2011
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
2011
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
2010
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
2010
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
2010
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
2010
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
2010
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
Marie Curie'den Dersler
2009
Marie Curie'den Dersler
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
2009
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
Bilim Etiği El Kitabı
2008
Bilim Etiği El Kitabı
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
2007
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
2007
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
2007
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü