Bursalı Mehmed Tâhir'in Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 3 cilt halinde hazırladığı ünlü bibliyografya ve biyografya, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından günümüz harflerine kazandırıldı. Araştırmacıların ve entellektüellerin başvurduğu önemli eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan son dönemine kadar yaşamış ve eser vermiş bilginler hakkında Meşâyih (din âlimleri), Ulemâ (âlimler), Şuarâ (edip ve şairler), Müverrihîn (tarihçiler), Etıbbâ (tabip ve hekimler), Riyâziyyûn (matematikçiler) ve Coğrafiyyûn (coğrafyacılar) fasılları altında ayrıntılı bilgi veriyor. Osmanlı biyografyacılığının en ünlü eserlerinden biri olan Osmanlı Müelliflerinin 3 cilt olarak yayımlanan ilk baskısına benzer şekilde yine 3 cilt olarak  tasarlandı ve yayımlandı. Transliterasyonunun yanı sıra terim, şahıs adları ve özellikle eser adlarından oluşan  geniş ve gelişmiş bir dizin, kitabın 3. cildinin sonuna eklendi.

M. Yekta Saraç