Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
2009
ISBN: 9789944252287

Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi II (1961-2007) kitabı, Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2007 yılında yayımladığı ve Türkiye’de üniversite anlayışının 1861-1961 yılları arasındaki gelişim sürecini kapsayan ilk kitabın devamı niteliği taşıyor.Editörlüğü Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından yapılan kitapta, önce kronolojik sıra takip edilerek 1961-2007 yılları arasında yükseköğretim sisteminin geçirdiği aşamalar ele alınıyor, ardından sistemin gelişimine katkıda bulunan kurumlar hakkında bilgiler veriliyor. Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin ilk örneklerini teşkil eden bazı üniversitelerin kuruluş ve gelişmeleri ele alınarak, sisteme katkıları inceleniyor.

Kitapta ayrıca, yükseköğretimin geçirdiği aşamaları ve ulaştığı noktayı sergilemek amacıyla, bilimsel gelişmenin simgesi olan göstergeler özetleniyor.