TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
2018
ISBN: 978-9944-252-90-4

Artan nüfus, teknolojik gelişmeler ve beraberinde gelen yükselen yaşam standardları enerji ihtiyacında artışa neden olmuştur. Fosil yakıtların çevresel etkileri ve sürdülebilir olmaması göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple, elektrik üretiminde yer alan politik, ekonomik ve çevresel problemlerle baş etmek için, yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişilmesine olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü, TÜBA bünyesinde oluşturulan “Enerji Çalışma Grubu” tarafından güneş enerjisi teknolojileri başlığı altında; kamu ve özel sektör ile üniversite temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir çalıştay ve panel düzenlenmiştir. Sunulan bildiriler temel alınarak, güncel literatürden alanında öncü bilimsel çalışmaların da derlenmesiyle bu rapor hazırlanmıştır.

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER