Osmanlı bilim ve kültür mirası açısından tarihî coğrafya alanında yazılmış en nadide kitaplardan olan Levâmi‘u’n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor; XVII. yüzyılın önemli bilginlerinden olan Kâtib Çelebi tarafından kaleme alındı. Eser, coğrafya bilimiyle Atlas kelimesini bütünleştiren ve coğrafya sahasında geliştirmiş olduğu projeksiyonu bugün bile kullanılan ünlü coğrafyacı Gerardus Mercator’un kısa adıyla Atlas Minor olarak bilinen meşhur Latince eserinin şerh-tercümesi. Levâmi‘u’n-Nûr, Cihannümâ’da kaynak olarak kullanılmak üzere tercüme edilen eser olmakla birlikte, Kâtib Çelebi'nin orijinal yorum/değerlendirme ve açıklamaları ile kendi özgünlüğünü yakalayarak sonraki çalışmalarda kaynak olarak kullanıldı. Ayrıca eser, Mercator Projeksiyonu’na göre çizilmiş haritaların yine Kâtib Çelebi’nin kalemiyle aktarılmış olması dolayısıyla coğrafya alanında Batı dünyasında meydana gelen gelişmelerin Doğu bilginlerine aktarılması açısından da önemli bir işlevi hakkıyla yerine getiriyor. Eser Ahmet Üstüner ve H. Ahmet Arslantürk tarafından hazırlanan inceleme ile birlikte tıpkıbasım olarak yayımlandı.

 

Katib Çelebi
Ahmet Üstüner, H. Ahmet Arslantürk