Türk Edebiyat Tarihi bakımından çok önemli bir eser olan ve Ersen Ersoy ve Ümran Ay tarafından hazırlanan Hoca Dehhânî Divanı ilk defa yayımlandı. Kitabın içeriğinde geniş bir inceleme kısmı, eserin günümüz harflerine kazandırılmış hali bulunuyor. Hoca Dehhânî, hayatı ve eserleri hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz, edebiyat ve tarih ile ilgili araştırmalarda sıklıkla kendisinden bahsedilen önemli bir şahsiyet.  Dehhânî hakkındaki öncü araştırmalar Fuat Köprülü tarafından yapılmış ve ilim alemine kazandırılmıştı.

Ersen Ersoy, Ümran Ay