TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
2017
ISBN: 978-9944-252-89-8
Prof. Dr. Taner Demirer