İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile Sınavsız İkinci Diploma Programı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olarak herhangi bir üniversitede okuyan veya 4 yıllık bir fakülte bitirmiş personelinize sınavsız ikinci diploma programına kayıt olma hakkı sunuyoruz. Açık öğretim sisteminde aşağıdaki programlara bulundukları yerden kayıt yaptırabilirler, zaman ve mekan fark etmeksizin her yerden d ...

Pakistan Bilimler Akademisi Tıbbi Kimya Alanında 4 Uluslararası Konferans Düzenliyor

Pakistan Bilimler Akademisi her yıl Şubat ayında Tıbbi Kimya alanında uluslararası konferanslar düzenlemektedir. Akademi, 2014 yılı Şubat ayında "6. Uluslararası ilaç Keşfi ve Tedavi Konferansı" (6th International Conference on Drug Discovery & Therapy), "3. Dünya Biyoteknoloji Kongresi" (3rd Biotechnology World Congress), "1. Uluslar ...


Uluslararası ÇED Kongresi

Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplarla ulusal ve uluslararası ÇED uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulması ve ÇED uygulamaları konusundaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile Bakanlığımız tarafından 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında İ ...

7. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı:Artimi,Akut Koroner sendrom ve Kalp Yetmezliği

Değerli Meslektaşlarım, 20-21 Aralık 2013 tarihinde, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı himayesinde, “İstanbul Kardiyoloji Derneği” tarafından “VII. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı: Aritmi, Akut Koroner Sendrom ve Kalp Yetmezliği” düzenlenecektir. İstanbul Üniversitesi ...